Avustukset

Kenelle tukea myönnetään?

Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiö myöntää taloudellista tukea partiotoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pohjois-Pohjanmaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa siinä muodossa, kuin se oli Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön perustamispäivänä 7.2.2003. Tukea voivat hakea alueen lippukunnat ja piiri. Avustusta ei yleensä myönnetä yksityishenkilöille.

Avustukset ovat yleensä noin 100-500 euroa/lippukunta. Poikkeuksena avustuksen määrästä on partiopiiri Pohjanmaan Partiolaiset ry., jonka yksi toimitiloista/piiritoimisto sijaitsee säätiön omistamissa tiloissa Oulussa.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

Säätiön hallitus päättää tuen myöntämisen periaatteet vuosittain.

Vuonna 2017 tukea myönnettiin erityisesti toimitilojen ja leiritoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2018 tuki kohdennettiin erityisesti leirikuljetuksiin, vuoden 2019 tuki suunnattiin ensisijaisesti tarpojille suunnattuun ikäkausitoimintaan ja vuoden 2020 tuki Talvileiri Hile 2021 -leirikulujen kattamiseen.

Milloin on hakuaika?

Vuoden 2021 avustushaku julkaistaan huhti-/toukokuussa 2021.

Miten tukea haetaan?

Tarkemmat hakuohjeet ovat täällä säätiön nettisivuilla. Noudata hakuohjeita.

Miten avustuksen käytöstä raportoidaan?

Avustuksen saaja toimittaa tiedot avustuksen käytöstä vuoden loppuun mennessä erillisten ohjeiden mukaan, (kts. hakuilmoitus).

Avustuksia koskeviin kysymyksiin vastaa sähköpostitse hallituksen jäsen Johanna Julku (johanna.julku@oulu.fi).

Vuoden 2020 hakuilmoitus

Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiön avustukset 2020 ovat haettavissa.

Säätiö julistaa 31.10.2020 mennessä haettavaksi Partiosäätiön vuoden 2020 partiotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset. Jaettava yhteissumma on korkeintaan 4000 euroa. Avustukset suunnataan ensisijaisesti Talvileiri Hile 2021:n leirikulujen kattamiseen.

Avustusta voivat hakea Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat lippukunnat. Pohjois-Pohjanmaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa siinä muodossa kuin se oli Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön perustamispäivänä 7.2.2003.

Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

- Hakija, yhteystiedot, sähköpostiosoite (Y-tunnus)

- Hakijan pankkiyhteys

- Haettava summa

- Avustuksen käyttötarkoitus ja perustelut hakemukselle

- Yhdistyksen viralliset allekirjoitukset

Avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käyttämisestä säätiön hallitukselle kirjallisesti (sähköposti) 31.05.2021 mennessä. Lisäksi avustuksen saajaa voidaan pyytää avuksi säätiön varainhankintatilaisuuksien toteutuksessa.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.10.2020 klo 24.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen:

johanna.julku@oulu.fi

Sähköpostin otsikko: Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö avustus 2020

hakemus liitetiedostona, Word- tai PDF-tiedosto, korkeintaan 2 sivua

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida avustusten jaossa.

Avustuksia koskeviin kysymyksiin vastaa sähköpostitse hallituksen jäsen Johanna Julku (johanna.julku@oulu.fi).