Avustukset

Kenelle tukea myönnetään?

Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiö myöntää taloudellista tukea partiotoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pohjois-Pohjanmaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa siinä muodossa, kuin se oli Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön perustamispäivänä 7.2.2003. Tukea voivat hakea alueen lippukunnat ja piiri. Avustusta ei yleensä myönnetä yksityishenkilöille.
Avustukset ovat yleensä noin 100-500 euroa/lippukunta. Poikkeuksena avustuksen määrästä on partiopiiri Pohjanmaan Partiolaiset ry. minkä yksi toimitiloista/piiritoimisto sijaitsee säätiön omistamissa tiloissa Oulussa.


Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

Säätiön hallitus päättää tuen myöntämisen periaatteet vuosittain. Vuonna 2019 avustukset suunnataan ensisijaisesti Tarpojille suunnattuun ikäkausitoimintaan.
Vuonna 2017 tukea myönnettiin erityisesti toimitilojen ja leiritoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2018 tuki kohdennettiin erityisesti leirikuljetuksiin.


Milloin on hakuaika?

Seuraavan kerran alkuvuodesta 2020. Vuoden 2019 avustukset olivat haettavissa 24.1.-26.4.2019. Päätökset avustuksista tehtiin toukokuussa 2019 ja niistä on ilmoitettu hakijoille. 


Miten tukea haetaan?

Tarkemmat hakuohjeet ovat täällä säätiön nettisivuilla (kts. alhaalta). Noudata hakuohjeita.


Miten avustuksen käytöstä raportoidaan?

Avustuksen saaja toimittaa tiedot avustuksen käytöstä vuoden loppuun mennessä erillisten ohjeiden mukaan, (kts. hakuilmoitus).

Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiön avustukset 2019 ovat haettavissa.

Säätiö julistaa 26.4.2019 mennessä haettavaksi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2019 tapahtuvan partiotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset. Jaettava yhteissumma on korkeintaan 4000 euroa. Avustukset suunnataan ensisijaisesti Tarpojille suunnattuun ikäkausitoimintaan, joka tulee kuvata hakemuksessa.

Avustusta voivat hakea Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat lippukunnat. Pohjois-Pohjanmaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa siinä muodossa, kuin se oli Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön perustamispäivänä 7.2.2003.

Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

-        Hakija, yhteystiedot, sähköpostiosoite (Y-tunnus)
-        Hakijan pankkiyhteys
-        Haettava summa
-        Avustuksen käyttötarkoitus ja perustelut hakemukselle
-        Yhdistyksen viralliset allekirjoitukset

Avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käyttämisestä säätiön hallitukselle kirjallisesti 31.12.2019 mennessä. Lisäksi avustuksen saajaa voidaan pyytää avuksi säätiön varainhankintatilaisuuksien toteutuksessa.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 26.4.2019 klo 24.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: johanna.julku@oulu.fi

Sähköpostin otsikko: Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö, avustus 2019
hakemus liitetiedostona, Word-tiedosto tai PDF-tiedosto, korkeintaan 2 sivua.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida avustusten jaossa.

Avustuksia koskeviin kysymyksiin vastaa sähköpostitse hallituksen jäsen Johanna Julku (johanna.julku@oulu.fi).